Vis antal: 
# Link Hits
1   Link   Skandinavisk Jura-Kalk A/S
Kære besøgende,

Lad mig først og fremmest byde dig velkommen til Skandinavisk Jura-Kalks hjemmeside.

Vi ønsker med hjemmesiden, at supplere vores service med et værktøj, hvor du kan få en endnu bedre oplevelse med dit valg af vores produkter.

Du kan ved at klikke dig rundt på siden, finde relevante oplysninger om firmaet - både historie og kontaktoplysninger.

Endvidere vil du kunne finde oplysninger om vores produkter samt generel vejledning til hvordan du benytter dig af disse.

Herudover er det vores mål løbende at udbygge vores "Spørgsmål & svar", således at du altid vil kunne finde de oplysninger du har behov for i forbindelse med brugen af vores produktsortiment.

Såfremt du ikke kan finde de relevante oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores kontor, som vil give dig en kompetent vejledning.
1592
2   Link   Igelsø Mørtelværk
NCC's værdierÆrlighed, Tillid og Respekt - Fokus, Enkelhed og Ansvarlighed

I ethvert samfund, enhver virksomhed og enhver familie findes et sæt af indgroede vaner og regler, som regulerer det daglige liv. Nogle er styret af, hvad der står i loven. Andre er, hvad man kalder "uskrevne regler".

Det kan se ud som om vanerne og de uskrevne regler vokser frem af sig selv. Men i virkeligheden udspringer de af holdninger og værdier hos de mennesker, som indgår i fællesskabet. Hvis vi arbejder med holdninger og værdier, kan vi derfor påvirke virksomhedens daglige liv - dens kultur.

I NCC har vi valgt at beskrive vores holdninger og værdier så præcist som muligt - i vores adfærdskodeks (Code of Conduct) og i vores seks værdier.

Værdierne er det grundlag, som alle vores handlinger skal hvile på. Tre af dem beskriver vores egenskaber - hvem er vi? - mens de andre tre beskriver vores adfærd - hvordan arbejder vi?


Hvem er vi?
Ærlighed
Vi er ærlige - både over for os selv, vores kolleger og vores kunder.

Tillid
Vi viser andre tillid - og opfører os sådan, at andre får tillid til os.

Respekt
Vi respekterer hinanden - både personligt og fagligt og som ledelse og medarbejdere.


Hvordan arbejder vi?

Fokus
Vi fokuserer på det, der skaber værdi - for kunden, for virksomheden og for medarbejderne.

Enkelhed
Vi søger enkle løsninger, selv på komplicerede udfordringer, og vi går den direkte vej mod målet.

Ansvarlighed
Vi tager ansvar - både personligt og som virksomhed, og vi overholder aftaler og regler.
2266